Gemalto Ezio Plug&Sign

Ezio plug&sign notebookGemalto Ezio Plug&Sign je pametni USB ključ za potpuno sigurno Internet bankarstvo. Njegovom upotrebom je korisniku zagarantirana sigurnost bankarske transakcije, bez obzira na potencijalno kompromitirano računalo u koje je ključ umetnut.

Ezio USB ključ je kombinacija:

  • Pametne SIM kartice za sigurno pohranjivanje digitalnih certifikata
  • Memorijskog spremnika (SD card) sa sigurnosno prilagođenim web preglednikom i ostalim bankarskim i kriptografskim aplikacijama
  • Mehaničkog gumba za potvrdu transakcije

Saznajte više

Video demonstracija (na engleskom jeziku)

Kratak opis (brošura na engleskom jeziku)

Opširnije u našoj sekciji proizvodi – Ezio Plug&Sign