Sigurnosna rješenja

GEMALTO je vodeći međunarodni dobavljač rješenja za digitalnu sigurnost, posebno u području kontaktnih i beskontaktnih pametnih kartica i čitača. Sa svojim rješenjima već više od 10 godina uspješno zadovoljava potrebe klijenata na području telekomunikacija, financijskih institucija, zdravstva, javnog sektora, transporta i ostalih većih organizacija.

Pametni ključ USB Gemalto .NET

Pametni USB ključ (USB key) Gemalto .NET je uređaj za sigurnu pohranu i korištenje digitalnih certifikata. To je kombinacija .NET pametne kartice u obliku SIM kartice i CCID čitača kartica (Smart Card Interface Devices) u obliku USB ključa. Predstavlja mobilnu formu pametne kartice koja za korištenje ne zahtjeva dodatni čitač pametnih kartica.
opširnije »

Pametna kartica Gemalto .NET

Pametna kartica Gemalto .NET je uređaj s kriptografskim procesorom koji omogućuje sigurnu pohranu i korištenje digitalnih certifikata. Privatni ključ digitalnog certifikata sigurno je kreiran i pohranjen na kartici. Privatni ključ nije moguće prenijeti s kartice u memoriju računala ili na tvrdi disk, kako bi bio zloupotrijebljen.
opširnije »


Pametna kartica Gemalto .NET Bio

Gemalto .NET Bio je inovativno softversko rješenje koje pruža biometrijsku podršku za pametne kartice Gemalto. NET za spremanje i prepoznavanje otiska prsta, podržano u operativnim sustavima MS  Windows XP, Vista i Windows 7. Biometrijska podrška znači daljnji korak u pružanju sigurnosti na računalnim sustavima.
opširnije »

Gemalto USB Shell Token V2

Čitač pametnih kartica Gemalto USB Shell Token V2 predstavlja najnoviju generaciju kompaktnih čitača pametnih kartica koji dolazi u obliku SIM kartice i priključka na USB port. Ključne značajke ovog čitača su pouzdanost, brzina i ugrađena podrška u svim aktualnim operacijskim sustavima. Čitač je kompatibilan s upravljačkim programima za CCID čitače pametnih kartica koji su ugrađeni u sve novije operacijske sustave, tako da instalacija upravljačkih programa obično nije potrebna.
opširnije »


Ključ USB Ezio Plug&Sign

Ezio Plug and Sign - notebookGemalto Ezio Plug&Sign je pametni USB memorijski ključ za potpuno sigurno Internet bankarstvo. Njegovom upotrebom je korisniku zagarantirana sigurnost bankarske transakcije, bez obzira na potencijalno kompromitirano računalo u koje je ključ umetnut.
opširnije »