Pametna kartica Gemalto .NET

Pametna kartica Gemalto .NET je uređaj s kriptografskim procesorom koji omogućuje sigurnu pohranu i korištenje digitalnih certifikata. Privatni ključ digitalnog certifikata sigurno je kreiran i pohranjen na kartici. Privatni ključ nije moguće prenijeti s kartice u memoriju računala ili na tvrdi disk, kako bi bio zloupotrijebljen.

Struktura podataka na pametnoj kartici Gemalto .NET omogućuje pohranu bilo kojeg broja digitalnih certifikata do iskorištenja memorije 36 – 64 kB (ovisno o konfiguraciji pametne kartice, obično do 15 digitalnih certifikata). Digitalni certifikati mogu sadržavati proizvoljnu dužinu RSA ključeva do dužine 2048 bita. Također, digitalni certifikati mogu biti različitih veličina.

Za korištenje pametne kartice NET u aplikacijama koje ne koriste protokol CryptoAPI (CAPI) – to su npr.  Firefox ili Thunderbird – PKCS # 11 knjižnica za Microsoft Windows, Linux i Mac OS X.

Krajnji korisnik za osnovno upravljanje pametnom karticom Gemalto .NET (npr. uvoz digitalnog certifikata), može upotrijebiti Firefox preglednik s instaliranim modulom PKCS#11, za otključavanje kartice, moguće je koristiti programe različitih proizvođača.

Glavne značajke pametne kartice Gemalto .NET

 • upotreba bez podešavanja potprograma
 • podrška postojećih i budućih verzija MS Windows operativnih sustava
 • prilagodljivost pri pohrani digitalnih certifikata
 • uska integracija sa operativnim sustavom te, shodno tome, minimalno zauzeće resursa računala
 • brza izvedba u Terminal Services okruženju

Glavne tehničke karakteristike:

 • potpisivanje i verifikacije s RSA ključevima dužine do 2048 bita
 • DES, 3-DES (CBC, EBC), AES, HMAC, SHA1, SHA256 i MD5
 • 65 kB memorije za korisničke potvrde (digitalne certifikate)
 • mogućnost pohrane do 15 digitalnih certifikata s RSA parovima ključeva dužine do 2048 bita
 • brzina prijenosa podataka do 223 Kbps
 • EEPROM pouzdanost: 500.000 ciklusa snimanja (pohrana/brisanje)
 • trajnost pohrane podataka: 10 godina (na normalnim temperaturama)
 • zajednički kriteriji EAL 5 +