Siguran rad na daljinu

Da li je vaša tvrtka spremna na rad vaših zaposlenika od kuće?

Jeste  li osigurali siguran pristup svojim zaposlenicima do radnog desktopa putem interneta?

Potreba za radom zaposlenika od kuće ubrzano raste.
U slučaju pristupa resursima, aplikacijama, ili e-mailu i intranetu tvrtke, potrebno je osigurati odgovarajuću zaštitu od zloupotrebe. Jedna od najučinkovitijih i jednostavnijih zaštita je sustav jednokratnih lozinki.

Sustav jednokratnih lozinki

Zaposlenici kod kuće ili na terenu na svojem tokenu, generatoru  jednokratnih lozinki, kreiraju lozinku ili je na zahtjev primaju putem SMS poruke na svoj mobilni telefon. Tako dobavljenu lozinku unose u okvir za pristup i nakon uspješne autorizacije, omogućen im je pristup do njihovog radnog desktopa (računala). Glavna prednost korištenja generatora jednokratnih lozinki je jednostavnost korištenja jer se od zaposlenika ne zahtijeva postavljanje ili instalacija softvera na računalu.

Sigurnost jednokratnih lozinki

Jedinstvena lozinka je svaki put drukčija i može se koristiti samo jednom. Eventualni “prisluškivači” koji uspiju preko interneta presresti lozinku ne mogu je iskoristiti jer nakon uspješne prijave za registraciju lozinka prestaje vrijediti. Za novu prijavu potrebno je generirati ili zatražiti novu lozinku

Korisnici

Sustavi jednokratnih lozinki u upotrebi su diljem svijeta već više od deset godina, u Hrvatskoj je najrašireniji kod osiguranja pristupa elektronskom bankarstvu, ali sve se koristi u različitim tvrtkama i organizacijama za siguran rade od kuće ili sa terena.

Mogućnosti upotrebe

Sustav jednokratni lozinke preporuča se koristiti gdje god postoji potreba da se osigura viša razinu sigurnosti, a posebno za:

  • pristup računalu zaposlenika preko Interneta (RDP, Citrix)
  • pristup do elektronskepošte, na primjer preko MS Outlook Web Access-a ili putem virtualne privatne mreže (eng. Virtual Private Network, skr. VPN)
  • uspostavljanje udaljene veze na mrežu tvrtke preko virtualne privatne mreže (VPN)
  • udaljenu prijavu na poslužitelj ili radnu stanicu u poduzeću (RDP, Citrix)
  • sigurnu prijavu na on-line elektroničke usluge i aplikacije

Isprobajte rješenje sami!

Za samostalne instalacije i testiranja rješenja ActivIdentity 4TRESS za daljinski pristup sa sustavom jednokratnih lozinki, osigurali smo besplatnu probnu verziju paketa. U paketu se pored DVD-a s ActivIdentity 4TRESS softverom je nalazi i jedan ActivIdentity mini token – generator lozinki.