Napredno programsko rješenje za praćenje poslovanja brokera u osiguranju. Intuitivno, pregledno, efikasno… Sve na jednom mjestu!

Fidelis Tracker

Fidelis CRM

Poslovna interakcija sa partnerima i klijentima

 • Praćenje poslovne komunikacije sa klijentima i partnerima
 • Povezivanje dolaznih i odlaznih e-mailova sa partnerima
 • Grupni kalendar sinkroniziran sa Outlook kalendarom
 • Evidencija telefonskih poziva
Opširnije

Fidelis DMS

Sustav za upravljanje dokumentima DMS

 • Upravljanje dokumentima
 • Plugin za Word, Excel, Outlook
 • Napredno pretraživanje
 • Kreiranje dokumenata upotrebom predložaka
 • Povezivanje dokumenata sa policama, projektima, štetama, itd.
Opširnije

Fidelis Brokeri

Podrška brokerskom poslovanju u svim segmentima

 • Praćenje polica (isteci, plan uplata…)
 • Povezivanje sa dokumentima, računima, štetama…
 • Praćenje šteta (proces obrade, statusi…)
 • Izdavanje računa za rate
 • Kreiranje usporednih ponuda
Opširnije

Izvještajni sustav

Napredni dinamički izvještaji i praćenje realizacije

 • Dinamičke pivot tabele za police, rate, račune, štete (korisnik sam kreira izvještaj)
 • Statistički izvještaji za financijske agencije
 • Praćenje realizacije plana
 • Automatsko kreiranje izvještaja za Agenciju za nadzor osiguranja
Opširnije