Brokerski dio poslovanja podržan je u svim segmentima, od ponude i police, do štete i računa.

Kod polica je jedna od ključnih funkcionalnosti praćenje isteka police, što je u Fidelisu moguće prikazati jednostavnim filtriranjem po vremenskom ili bilo kojem drugom kriteriju. Iz police se kreiraju štete i otplatni plan, a odabirom pojedinih rata i račun.

Štete se prate po statusima, tako da u svakom trenutku znamo u kojoj je fazi pojedina šteta.

Još jedan od bitnih elemenata u Fidelisu su predmeti ili projekti, a svrha im je lakše praćenje pojedinih aktivnosti koje nisu vezane isključivo uz jednu policu, štetu, itd.

Naravno uz svaki od ovih elemenata moguće je vezati dokument, direktno poslati e-mail, kreirati novi dokument po predlošku, itd.

Bitan dio svakog aplikativnog sustava je i izvještavanje. U Fidelisu je izvještajni dio implementiran kroz dinamičke pivot tabele, što u praksi znači da korisnik može sam kreirati izvještaj po raznim parametrima, te ga izvesti u Excel. Tu je i mogućnost automatskog grafičkog prikaza podataka koje smo izabrali za izvještaj, te odabir načina prikaza (ravne linije, krivulje ili stupnjevito).

Osnovne funkcionalnosti

Police

 • Otplatni plan
 • Jednostavno i efikasno pretraživanje
 • Dokumenti povezani sa policom, štetom, ponudom
 • Izračun rata sa iznosima i planom dospijeća
 • Pohrana originalne skenirane police u bazu
 • Kreiranje zapisa o šteti iz police
 • Automatsko povezivanje provizijske liste od osiguravatelja sa ratama evidentiranim u aplikaciji
 • Jednostavno i pregledno praćenje isteka polica
 • Kreiranje dokumenata upotrebom predloška sa podacima iz police
 • Jednostavna obnova police

Štete

 • Svi dokumenti povezani sa štetom na jednom mjestu
 • Praćenje štete po statusima
 • Otvaranje originala police direktno iz zapisa o šteti
 • Brzo i jednostavno pretraživanje

Računi

 • Kreiranje računa na osnovu plaćenih rata
 • Kreiranje računa za provizije ili sa proizvoljnim stavkama
 • Dokumenti povezani sa računom
 • Praćenje naplate

Projekti

 • Praćenje projekta sa pripadajućom dokumentacijom i korespondencijom

Izvještaji

 • Fleksibilno kreiranje izvještaja sa dinamičkom pivot tabelom
 • Dinamičke pivot tabele za police, rate, račune, štete (korisnik sam kreira izvještaj jednostavnim drag & drop operacijama)
 • Automatsko generiranje grafikona
 • Statistički izvještaji za financijske agencije
 • Dashboards– praćenje realizacije plana
 • Automatsko kreiranje izvještaja za Agenciju za nadzor osiguranja

Sigurnost i prava pristupa (na razini pojedinog korisnika ili grupe)

 • Definiranje pristupa pojedinom meniju
 • Mogućnost zabrane izvoza iz Excel-a
 • Mogućnost zabrane brisanja dokumenata i polica