Opće odredbe

Pristupom i korištenjem stranice www.halmikron.hr, koja je u vlasništvu Halmikron d.o.o., prihvaćate ovdje navedene uvjete i odredbe o načinu korištenja stranice.

Sve informacije, podaci i materijali na web stranici www.halmikron.hr i podstranicama su informativni. Halmikron d.o.o. zadržava pravo mijenjanja bilo kojeg dijela stranice i brisanja bilo kojeg dijela sadržaja bez prethodne obavijesti.

Ograničenje odgovornosti

Tvrtka Halmikron d.o.o. nastoji osigurati nesmetano funkcioniranje web stranice kako bi se osigurala točnost i ažurnost informacija.

Halmikron d.o.o. ne može biti odgovoran za bilo kakve pogreške i nesmetano funkcioniranje web stranice, ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu nanesenu korištenjem ili nemogućnosti korištenja informacija na web stranicama www.halmikron.hr.

Autorska prava

Informacije i materijali na web stranici www.halmikron.hr zaštićeni su pravima intelektualnog vlasništva Halmikron d.o.o. ili pravne osobe čiji sadržaji su uključeni u ovu web stranicu.

Privatnost podataka

Halmikron će poštivati vašu privatnost. Uneseni podaci neće se koristiti u svrhu prodaje, prenošenja trećoj strani ili bilo koje druge aktivnosti bez pristanka korisnika. Navedene informacije Halmikron će koristiti samo za odgovore na postavljene upite i davanje informacija koje je korisnik zatražio. Informacija koja se traži neće se davati trećim stranama.

Web stranice ne poduzimaju skrivene radnje kojima bi se otkrivao i pratio identitet posjetitelja, osim uobičajnog evidentiranja IP adrese računala s kojeg se pristupa stranicama u logovima web poslužitelja.

Uvjeti uporabe stranice

Gore su navedeni uvjeti uporabe stranice www.halmikron.hr. Uporabom stranice suglasni ste s uvjetima. U slučaju da s uvjetima niste suglasni, savjetujemo Vam da stranicu ne rabite.

Pravnu obavijest Halmikron d.o.o. može izmijeniti ili izbrisati u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.